Co bada test multiselect ???

Test MultiSelect bada cztery obszary dyspozycji:

  1. Predyspozycje intelektualne, w tym m.in.: zdolność  rozwiązywania problemów, pamięć i spostrzeganie.
  2. Zachowania społeczne, w tym m.in.: motywację do pracy z ludźmi, konstruktywne działania wobec konfliktów.
  3. Stabilność, w tym m.in.: zdolność samokrytycyzmu, odporność na trudne sytuacje zawodowe.
  4. Postawę w pracy, w tym m.in.: zdolność podporządkowania się, dokładność i staranność wykonywania zadań.

Pozytywny wynik testu psychologicznego, tj. spełnienie określonych wymagań w aspekcie intelektualnym i osobowościowym, umożliwia kandydatowi przystąpienie do kolejnego z etapów postępowania kwalifikacyjnego. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzenia. (zrodlo policja.pl)

Aktualne materiały na multiselect:

  testydopolicji@op.pl

 gg 6775028

  666194-944